Isu Modal Permulaan Syarikat Takaful dan Bank Islam

Takaful

Assalamualaikum…

Perbankan Islam dan Takaful mempunyai musuh dalam selimut…siapakah musuh tersebut? Ianya adalah dari kalangan orang Islam sendiri yang kononnya seorang yang dari sekolah Agama, Masuk Universiti Belajar Pengajian Agama..tetapi sebenarnya tidak pakar dalam Sistem Muamalah Islam..Ini lah yang saya ketemui sejak kebelakangan ini. Rata-rata mereka ini yang cetek ilmu tentang Sistem Muamalah Islam tidak senang melihat pertumbuhan Syarikat Takaful yang diasaskan oleh Syarikat Antarabangsa, seperti Prudential yang menubuhkan PruBSN dan Great Eastern yang mempunyai Syarikat Takaful sendiri, iaitu Great Eastern Takaful.

Persoalan yang sering dibangkitkan adalah, modal permulaaan untuk Syarikat PruBSN dan GE Takaful adalah Modal ‘Kotor’ jadi kenapa orang Islam perlu melibatkan diri dalam syarikat-syarikat tersebut? Ok, kepada mereka yang kononnya bijak pandai dalam agama, saya menyeru anda untuk membaca artikel dari pakar kewangan Islam, iaitu Dr Haji Zaharuddin Hj Abd Rahman. Dengan kata lain…berhati-hati sebelum mengeluarkan pendapat sendiri, kerana jika kita hanya bijak berbicara tanpa asas, lambat laun orang akan tahu juga kebodohan dan kecetekan pemikiran kita sebagai seorang Islam yang kononnya ingin berdakwah saudara Islam sendiri.

Adakah Modal Perbankan Islam Haram ?

Oleh : Ust Hj Zaharuddin Hj Abd Rahman

Dalam arus pesat pembangunan institusi-institusi kewangan Islam di Malaysia khususnya dan dunia amnya, terdapat beberapa isu yang masih lagi dipertikaikan oleh masyarakat yang mana ia perlu ditangani segera oleh para ilmuwan Islam (Ulama). Antara isu yang kerap ditimbulkan adalah berkenaan modal permulaanbagi bank-bank Islam dan syarikat-syarikat Takaful, terutamanya yang berasal daripada syarikat induk beroreintasikan konvensional. Saya kerap mendengar, ramai yang mempersoalkan “kesucian” modal bank-bank Islam dan Takaful untuk permulaan perniagaan Islam. Ini menyebabkan mereka kerap bertanya : adakah Bank-bank Islam dan Takafuk benar-benar bersih dengan modal yang kotor?

Respon ringkas yang dapat saya berikan tehadap soalan ini adalah seperti berikut:

a) Wang itu sendiri adalah “tidak haram” dalam bentuk fizikalnya tetapi menjadi “haram” disebabkan oleh jalan untuk memperolehinya yang haram (tidak selari dengan kehendak Syariat). (Ahkam al-Mal Al-Haram, Dr Abbas Al-Baz, hlm 265).

b) Modal dan keuntungan asal yang didapati oleh syarikat induk kepada bank Islam bukan kesemuanya berasal daripada perniagaan yang haram. Sebahagiannya adalah datang daripada individu-individu dan organisasi-organisasi kerajaan dan swasta. Justeru, wang modal dari sumber yang halal telah bercampur dengan haram. Walaubagaimanapun, perlu diketahui bahawa modal permulaan bagi bank-bank Islam dan Takaful telah disahkan bersih dan halal oleh syarikat induk.

Jika dilihat di sisi Shariah, terdapat perbezaan pendapat di kalangan ulama, di mana majoriti ulama mazhab Hanafi, Ibn Qasim dari mazhab Maliki, mazhab Hanbali dan Ibn Taimiyah menetapkan bahawa adalah harus melakukan transaksi dengan pemilik modal yang bercampur antara halal dan haram jika majoriti modal itu datang daripada sumber yang halal.

Imam Ibn Nujaim pula berkata: “Apabila majoriti daripada jumlah modal atau pendapatannya adalah halal, maka tidak menjadi masalah untuk menerima hadiah dan makan hidangan mereka selama mana tiada sebarang tanda yang jelas menunjukkan ia adalah haram. Bagaimanapun, jika majoriti modal atau pendapatannya adalah haram, maka tidak dapat diterima hadiah dan makanan kecuali setelah disahkan kebersihannya(halal). (Rujuk Ibn Nujaim, Asybah wa An Nazair, hlm 125). Imam Ibn Quddamah pula berkata: “….Jika anda tahu (atau diberitahu oleh orang yang bercampur pendapatannya) bahawa sesuatu komoditi, barang atau makanan itu adalah daripada sumber/modal yang halal, maka ia adalah halal.” (Al-Mughni, 4/334)

Ulama terkenal seperti Imam As-Syawkani dan Al-Muhasibi pula berpendapat bahawa adalah DIBENARKAN SECARA TOTAL untuk bertransaksi dengan pemilik kepada pendapatan yang bercampur antara halal dan haram, sama ada bahagian yang halal dalam modal tersebut adalah majoriti atau minoriti. (Rujuk As-Saylur Jarar, 3/19; Al-Makasib wa al-Rizq al-Halal, ms 116).

Dalil-dalil mereka amat banyak, antaranya (rujuk as-Saylul Al-Jarar, As-Syawkani, 3/19) :-

 1. Rasulullah SAW telah bertransaksi dengan para sahabatnya dari kalangan penduduk Mekah sebelum Hijrah, malah juga dengan sebahagian puak-puak Kafir. Tidak pernah di dengari sebarang tegahan Rasulullah SAW untuk berurusan dengan mereka, padahal kebanyakan harta mereka adalah dari sumber haram.
 2. Telah sabit bahawa Rasulullah SAW pernah berurusan kewangan dengan rombongan ke Madinah dari kalangan arab badwi yang syirik tatkala itu. Sudah tentu harta mereka dipenuhi segala jenis hasil zalim dan haram.
 3. Semasa Nabi SAW berhijrah, baginda berurusan dengan orang Yahudi dari kalangan penduduk Madinah dan arab-arab Badawi yang menghalalkan perkara-perkara haram di dalam Islam. Jika berurusan dengan mereka adalah haram, sudah tentu baginda akan menegah dari awal lagi.
 4. Taqir (pengakuan) Nabi dengan membiarkan para sahabat berurusan kewangan dengan kelompok orang zalim juga adalah suatu dalil.
 5.  Jika Islam membenarkan berurusan dengan kafir yang bercampur haram dan halal hartanya, sudah tentu Islam juga membenarkan urusan kewangan dengan Muslim yang bercampur hartanya.
 6. Para sahabat Nabi juga berurusan dengan perompak-perompak Madinah di zaman Yazid Bin Muawiyah, tiada di kalangan mereka yang mengharamkan. ( Ihya Ulumiddin, Al-Ghazzali, 2/164)
 7.  Jika muamalah seperti ini dihalang, sudah tentu keadaan yang amat sukar akan berlaku kerana di akhir zaman seperti ini, sememangnya amat sukar bagi mencari sesebuah syarikat yang 100 % halal pendapatannya ( Ahkam al-Mal Al-Haram, Dr Abbas, hlm253 )

Oleh yang demikian, adalah tidak benar untuk mengklasifikasikan keseluruhan modal bank-bank konvensional sebagai haram dan tidak boleh digunakan sebagai modal permulaan bank-bank Islam dan syarikat-syarikat Takaful. Tidak dinafikan bahawa adalah menjadi suatu keperluan yang besar bagi pihak bank untuk memastikan bahawa hanya bahagian yang halal sahaja digunakan dan diasingkan khas untuk penubuhan Bank Islam, Takaful atau bahagian perbankan Islamnya.

Akan tetapi, jika masih terdapat sebahagian kecil/minoriti modal yang haram daripada jumlah keseluruhan modal digunakan sebagai modal permulaan bagi bank Islam, saya berpendapat bahawa ia boleh dianggap sebagai Qard Hasan (pinjaman tanpa faedah) daripada syarikat induk konvensional kepada anak syarikatnya. Berikutan itu, bank Islam bolehlah membersihkan modal yang ragu tadi dengan membayar kembali pinjaman itu selain menggunakan sebahagian keuntungannya untuk didermakan.

Jika anda berpandangan bahawa semua cara di atas adalah tidak dibenarkan juga, maka bagaimana mungkin sebuah bank atau syarikat konvensional beralih kepada sistem Islam tanpa bantuan modal atau kewangan yang mencukupi. Oleh itu, selari dengan Maqasid Shariah, ia harus dibenarkan bagi membolehkan proses pertukaran sistem konvensional kepada sistem Islam dialkukan, walaupun pada permulaannya sebahagian daripada modal yang jelas haram terpaksa digunakan untuk tujuan itu.

Selain itu, Ulama silam juga telah membincangkan berkenaan hukum menggunakan keuntungan yang didapati dari perniagaan halal, bagaimanapun modalnya adalah wang curi atau haram. Dalam hal ini, Imam Malik, Imam As-Shafie, Imam Abu Yusof dan Sheikh Zufar Huzayl bersetuju bahawa pencuri tersebut berhak mendapat bahagian keuntungan daripada pelaburannya walaupun modal asalnya adalah haram, tetapi ia wajib memulangkan kembali wang yang dicuri (wang yang digunakan sebagai modal perniagaannya atau pelaburannya) kepada yang berhak. (Bidayatul Mujtahid, Ibn Rusyd, 2/241; Rawdah at-Tolibin, An-Nawawi, 4/211; Al-Hawi, al-Mawardi, 7/337). Berdasarkan ijtihad ini, kita berpandangan bahawa bank Islam harus mengambil keuntungan daripada perniagaan/ pelaburan yang dijalankan walaupun pada modal yang digunakan untuk tujuan tersebut terdapat bahagian yang haram.

Isu ini harus difahami dengan jelas, terutamanya apabila kekeliruan mengenai perkara ini menyebabkan bank Islam dituduh sebagai tidak Islamik dan lebih buruk lagi, meletakkan bank Islam sama darjat dengan bank-bank konvensional.

Zaharuddin Abd Rahman
www.zaharuddin.net
25 September 2006

Takaful

Posted in Takaful | Leave a comment

Agent Takaful Dengan Great Eastern Takaful

Takaful

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Ahamdulillah, ramai juga yang mengunjungi blog ini menghubungi saya bertanyakan tentang lebih lanjut tentang prosedur untuk menjadi seorang agent takaful dengan Great Eastern Takaful. Ramai juga yang bertanya, kenapa logo GE Takaful dalam business card saya tiada gambar singa tetapi gambar pelangi?

 

Untuk pengetahuan anda, saya mewakili Great Eastern Takaful Sdn Bhd dan bukannya Great Eastern Life Assurance Malaysia. Kedua-dua syarikat ini adalah dari dua entiti yang berbeza, di mana Great Eastern Takaful Sdn Bhd (GETsb) hanya memasarkan produk Takaful sahaja, manakala Great Eastern Life Assurance memasarkan produk Konvensional dan Produk Takaful. Dengan kata lain, saya dan rakan-rakan adalah GE Takaful Own Agency atau kami namakannya sebagai GOA.

Untuk pengetahuan anda, selain dari GE Life, ada beberapa syarikat Insurans lain yang membenarkan agent-agent mereka menjual produk Takaful setelah lulus exam Takaful Basic Examinations. Namun begitu, ada sedikit persoalan yang patut dibangkitkan bagi anda seorang Muslim yang ingin memperjuangkan ekonomi Islam, iaitu tentang kontrak agensi dengan Syarikat Insurans dan bukannya dengan sebuah syarikat takaful. Sebab itu baru-baru ini isu ini ada diutarakan oleh seorang agent prudential life di dalam Akhbar Harakah.

“Walaupun kami menjual produk Takaful sahaja dan komisen kami dibayar oleh PruBSN, tetapi segala ‘recognition’ yang kami terima contohnya percutian ke luar negara dan Star Club kami masih dibayar oleh Prudential. Ini menyebabkan kami masih mendapat wang hasil yang syubhah (untuk menggunakan istilah yang paling lembut) atau lebih tepat lagi, haram.”

“Disebabkan saya mempunyai dua lesen, agen-agen di bawah saya juga mempunyai dua lesen. Jadi, mereka bebas menjual produk sama ada Takaful atau konvensional. Apa yang saya risaukan ialah apa yang akan berlaku pada masa akan datang. Sekarang, saya mampu mendidik mereka dan mengawal mereka daripada menjual produk konvensional, tetapi apakah nasib sekiranya nanti agen saya terlalu ramai; atau saya sudah tiada.”

“Jika saya sudah berjaya menjadi pengurus nanti, selagi kod agen saya masih hidup saya akan mendapat ‘overriding’ daripada mereka juga. Maknanya, ada kemungkinan saya masih mendapat ‘overriding’ daripada agen bawahan saya yang menjual produk konvensional walaupun saya sudah masuk kubur! Saya bukan arif, tetapi saya teringat ayat hadis yang menyatakan setiap daging yang tumbuh daripada rezeki yang haram, maka nerakalah tempat paling sesuai baginya!”

http://rahsiakewangan.com/takaful/agen-prudential-dalam-dilema/ )

Jadi, isu sebegini harus dititik beratkan oleh anda yang berminat untuk menjadi agen takaful kerana dengan menyertai syarikat yang 100% memasarkan produk takaful, seperti GE Takaful Sdn Bhd, PruBSN Sdn Bhd, Takaful Ikhlas, MAA Takaful, anda hanya perlu lulus SATU exam sahaja, iaitu Takaful Basic Examination.

 

Sekiranya anda menyertai Syarikat Insurans Konvensional (Life Assurance), anda mungkin dibenarkan untuk menjual produk takaful, tetapi anda terlebih dahulu disyaratkan untuk lulus exam peperiksaan Prakontrak Untuk Ejen Insurans (Pre-Contract Examination for Insurance Agents) serta  peperiksaan The Certificate Examination in Investment-Linked Life Insurance (CEILI) yang mana mereka boleh menjual produk berkaitan pelaburan, selain menjual polisi insurans hayat.  Ejen yang lulus harus berdaftar dengan Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) bagi ejen insurans am dan Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) bagi ejen insurans hayat. Melalui cara ini mereka akan memperoleh lesen ejen yang diperlukan sebelum memulakan perniagaan mereka.

Persoalannya, kenapa anda perlu menduduki 2 Exam lain, iaitu Pre Contract Exam for Insurance Agent dan CEILI sekiranya anda memang tiada langsung mempunyai niat untuk menjual produk konvensional? Bukankah niat kita memasarkan produk Takaful untuk meningkatkan Sistem Muamalah Islam, jadi adalah lebih baik kita hanya berdaftar dengan Syarikat Takaful 100% seperti GE Takaful, PruBSN, MAA Takaful, Takaful Ikhlas tanpa perlu mengikat komitmen dengan Syarikat Life Insurance?

Jadi, tepuk dada tanya Iman..anda tidak perlu susah-susah untuk sit for 3 exam untuk jadi agent Takaful… 1 Exam saja sudah mencukupi, iaitu Takaful Basic Examination. Kos lebih rendah (di dunia), dan yang pastinya, untuk jangka masa panjang, anda tidak perlu risau untuk menerima komisyen dari kumpulan anda yang mungkin tersasar dan tergoda untuk menjual produk konvesional.

Salam Ceria,
Humaizi, Unit Manager
Great Eastern Takaful Sdn Bhd
019-3726080

 

Takaful

Posted in Takaful | 3 Comments

Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah

Insurans

Assalamualaikum..

Dewasa ini, masih ramai lagi orang Islam yang mempromosikan produk insurans konvesional, ataupun dengan kata lain, produk bukan berlandaskan Shariah kepada orang-orang awam. Agak menyedihkan kerana agent insurans Islam ini menggunakan alasan logik berasaskan akal dan bukannya kepada hukum Allah bagi menghalalkan tindakan mereka mempromosikan produk Insurans konvesional. Dalam posting kali ini, saya mengambi dari laman web http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/hukum-mempromosikan-produk-insurans-konvensional-menurut-perspektif-syariah berkenaan dengan Fatwa Mempromosikan Produk Insurans Konvesional. Semoga dengan paparan posting kali ini boleh menyedarkan sahabat-sahabat kita di luar sana tentang halal dan haram.

 Keputusan:

 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-89 yang bersidang pada 14 – 16 Disember 2009 telah membincangkan Hukum Mempromosikan Produk Insurans Konvensional Menurut Perspektif Syariah. Muzakarah berpandangan bahawa sistem takaful berlandaskan syariah sedang pesat berkembang dan memerlukan sokongan umat Islam dalam usaha untuk memartabatkan sistem muamalat Islam. Sehubungan itu, Muzakarah memutuskan bahawa orang Islam adalah dilarang mempromosikan produk insurans konvensional yang jelas berasaskan sistem riba. Walau bagaimanapun, pendapatan atau komisyen yang diterima dalam proses transisi dari sistem konvensional kepada takaful adalah dimaafkan.

 

Keputusan (English):

The Ruling on Promoting Conventional Products From Shariah Perspective

Decision:

The 89th Muzakarah (Conference) of the Fatwa Committee of the National Council for Islamic Religious Affairs Malaysia held on 14th -16th December 2009 has discussed the ruling on promoting conventional products from Shariah perspective. The Conference observed that Syariah based Takaful system is growing rapidly. This product needs support from Muslims to further develop the system of Islamic muamalat. Therefore, Muslims are prohibited from promoting conventional insurance products that are based on usury. However, income and commission gained during the transition period from the is conventional system to takaful acceptable.

 

Keterangan/Hujah:

Hukum terhadap insurans konvensional adalah jelas keharamannya mengikut kesepakatan para ulama’ kerana ia mempunyai elemen tidak patuh syariah iaitu riba, gharar dan maisir.

Keharaman muamalah riba tidak terhenti setakat amalan itu sahaja, bahkan Allah SWT telah mengisytiharkan perang kepada pemakan-pemakan harta riba. Prof. Dr. Yusuf al-Qaradhawi telah mengemukakan pandangan bahawa bekerja di bank adalah dibenarkan selagi mana tidak berinteraksi secara terus dengan kontrak riba.

Para sarjana Islam semasa bersepakat mengatakan bahawa sebarang pekerjaan yang berurusan secara terus (direct) dengan kontrak riba adalah haram kerana termasuk dalam larangan Nabi SAW yang membawa kepada laknat. Ijtihad para sarjana Islam dalam menghukumkan keharaman pekerjaan yang bersangkutan dengan amalan riba contohnya di sektor ribawi adalah bertepatan dengan kaedah kulliyyah yang menyebut :

” ما حرم أخذه حرم إعطأوه “

Maksud: Sesuatu yang haram menerimanya juga diharamkan memberinya.

Dalam erti kata lain, kaedah ini membawa maksud apa sahaja perkara haram diambil atau mengambilnya, haram juga hukumnya memberikan kepada orang lain. Illahnya ialah ia akan membantu atau menolong kepada perbuatan yang diharamkan.

Dalam kes mempromosi produk-produk insurans konvensional, para ejen sememangnya bertugas untuk memasarkan produk-produk konvensional yang telah diputuskan haram secara sepakat. Maka dengan sebab itu, hadith Nabi SAW yang jelas melarang umat Islam daripada terlibat dengan urusan dan perniagaan ribawi iaitu yang bermaksud: ”Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi wakilnya, pencatatnya dan dua saksinya. Nabi SAW bersabda: Semuanya sama-sama dilaknat” adalah terpakai dalam konteks ini. Walau bagaimanapun, bagi pekerja-pekerja yang tidak berurusan secara langsung dengan kontrak dan perniagaan riba, mengikut pandangan beberapa ulama’ seperti yang disebut di atas, pekerja-pekerja tersebut tidaklah dihukum mengikut hadith Nabi ini.

 Terdapat juga pandangan yang mengatakan selagi mana seseorang Muslim itu bekerja di bawah “bumbung” institusi yang mengamalkan sistem riba, pekerjaan mereka adalah ditegah kerana menyokong sistem yang dicela oleh Allah itu.

Sistem insurans berlandaskan syariah sedang pesat berkembang pada masa ini dan umat Islam yang bekerja dalam sektor insurans konvensional berlandaskan sistem yang ditegah oleh Islam wajar memilih sistem yang berlandaskan syariah.

Islam mengharamkan umatnya dari melibatkan diri dalam apa jua muamalah yang melibatkan riba kerana riba akan membawa kemusnahan kepada hidup manusia. Oleh itu tindakan mempromosikan atau mengajak orang lain menerima sesuatu yang berteraskan riba adalah jelas dilarang oleh Islam.

 Mereka yang bekerja dalam mempromosikan skim insurans konvensional berlandaskan riba perlulah berusaha dan bertekad bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya dan dalam proses peralihan tersebut pendapatan yang diterima adalah halal dan dimaafkan oleh Islam.

Insurans

Posted in Takaful | Leave a comment

Agent Takaful Perlu Ikhlas Dan Jujur

Takaful

Assalamualaikum,

Hari ini, 31 Mac 2012, saya ‘bertugas’ di booth Great Eastern Takaful di PWTC sempena career fair. Ini adalah kali pertama saya menyertai booth secara fizikal untuk buat recruitment agent, kerana saya sebelum ini membuka booth secara Maya 24 jam di internet.  Agak mencabar dan memenatkan sebab kita berkomunikasi dengan bakal prospek yang datang ke pameran untuk mencari pekerjaan dan bukannya membina perniagaaan dengan menjadi seorang Usahawan Takaful.

Bukan niat saya untuk komen lebih lanjut dalam posting kali ini berkenaan dengan booth secara fizikal dan alam maya, tetapi perbincangan saya dan rakan-rakan seperjuangan mendapati bahawa layanan orang ramai terhadap agent takaful atau insuras amat mendukacitakan.

Persoalannya..salah siapa? Saya meletakkan kesalah ini 100% ke atas Agent Takaful atau insurans kerana prospek perlukan seorang yang betul-betul ikhlas ingin membantu mereka di kala susah, bukannya seorang yang hanya inginkan komisyen saja!

ok, untuk posting kali ini, saya ingin tunjukkan sebuah TV komersial di atas menunjukkan 3 segmen iklan bagaimana seorang ejen insurans/ takaful dilayan oleh prospek yang cuba diapproach olehnya.

Segmen 1

Segmen 1 menunjukkan yang ejen insurans ni berjumpa dengan prospek semata-mata nak menjual insurans. Padahnya, dia kena reject dan dia dianggap sebagai lipas yang menjijikkan. Kesian kan?

Segmen 2

Ejen tu cuba membantu prospek tapi masih ada niat nak jual produk insuransnya. Akhirnya dengan niat yang tak betul, kena jugak reject dan masih dianggap lipas. Double kesian.

Segmen 3

Dalam segmen ketiga, akhirnya ejen insurans tu benar-benar jujur untuk membantu prospek tanpa ada niat yang lain. Akhirnya, prospek itu sendiri dapat melihat keikhlasan yang ditunjukkan oleh ejen insurans itu lalu dia dengan rela hati nak membeli insurans daripada ejen tersebut. Yang paling penting, ejen insurans tu sudah tidak dianggap sebagai lipas yang menjijikkan lagi.

Jadi, fikir-fikirkanlah..tak kira la apa tanggapan masayarkat terhadap kerjaya seoramg agent takaful, sekiranya kita ikhlas membantu, pasti Allah akan berikan ganjaran yang lebih hebat kepada pelanggan kita. InsyaAllah.

Takaful

Posted in Umum | Leave a comment

Medical Card Takaful dari GE Takaful

Medical Card Takaful

Ramai yang telah menyedari tentang kepentingan memiliki produk Takaful berbanding Insurans Konvensional. Seperti yang saya nyatakan dalam posting sebelum ini, produk insurans konvensional adalah haram kerana ianya berasaskan kontrak dan mempunyai unsur Riba, Judi serta Ketidaktentuan dalam kontrak tersebut. Saya tidak mahu huraikan lebih lanjut mengenai hukum insurans konvensional di sini, tetapi saya ingin kongsikan kelebihan Medical Card Takaful dari Great Eastern Takaful.

Sekiranya anda adalah seorang yang inginkan produk yang Halal dan berlandaskan Syariah, semestinya anda akan mencari Medical Card Takaful daripada syarikat takaful di Malaysia. Antara Medical Card Takaful yang agak femes dan sering meniti dari bibir ke bibir adalah Pru BSN dan MAA Takaful. Jadi, apabila disebut Medical Card Takaful dari Great Eastern Takaful, ramai yang ingin mengetahui, apa hebatnya Medical Card Takaful dari GE Takaful? Dalam posting kali ini, saya tidak ingin membuat comparison dengan pengendali Takaful yang saya nyatakan tadi, tetapi saya akan sertakan brochure Medical Card Takaful daripada syarikat-syarikat tersebut. Sehubungan dengan itu, anda boleh membuat perbandingan sendiri yang manakah menawarkan Medical Card Takaful yang bersesuaian dengan keperluan anda dan keluarga.

Apakah kelebihan Medical Card Takaful oleh Great Eastern Takaful?

Kos Tabarru’ yang murah dan berpatutan

Pada pandangan saya, ini adalah faktor pertama yang patut diambil kira oleh pelanggan. Tabarru’ adalah kos sebenar yang perlu dibayar oleh peserta takaful untuk melindungi diri beliau bagi tujuan perubatan. Di sini saya sertakan jadual Tabarru’ Tahunan Medical Card Takaful GE Takaful. Sebagai contoh, peserta lelaki yang berumur 31 tahun mengambil Room and Board bernilai RM200 sehari, Tabarru’ yang perlu dibayar adalah sebanyak RM462 setahun/ atau RM38.50 sebulan.

Sekiranya anda ingin mengetahui Jadual Tabarru’ untuk MAA Takaful Medical, sila KLIK Di SINI.  Untuk mengetahui PruBSN Medical Card Takaful, sila KLIK di SINI.

Had Tahunan Yang Tinggi.

Sekiranya anda mengambil i-Medic 200, had tahunan adalah RM120,000. Adalah penting untuk mendapatkan had tahunan yang tinggi, dan medical card takaful akan defeat the purpose sekiranya mempunyai tiada had seumur hidup tetapi had tahunan yang rendah. Sekiranya peserta tidak menggunakan Medical Card Takaful, had tahunan akan meningkat sebanyak 10% dari had tahunan asal pada akhir setiap 3 tahun sijil jika tiada tuntutan dibuat dalam tempoh 3 tahun. Berdasarkan contoh i-M200, had tahunan asal adalah RM120,000 akan bertambah kepada RM132,000 untuk tiga tahun berikutnya dan sekiranya tiada tuntutan dibuat, akan bertambah lagi kepada RM144,000 setahun untuk tahun ketiga berikutnya.

Ujian Diagnosis dan Rundingan Pakar Sebelum Kemasukan Wad

Medical Card Takaful oleh GE Takaful juga akan membayar kos Ujian Diagnosis dan rundingan pakar sebelum kemasukan hospital dalam tempoh 60 hari sebelum. Selepas keluar dari hospital, Medical Card Takaful GE akan membayar kos rundingan pakar dalam tempoh 90 hari selepas keluar hospital.

Pemindahan Organ

Melainkan peserta mendermakan organ beliau kepada orang lain, kos ini tidak akan ditanggung. Sekiranya pemindahan organ disebabkan oleh sakit yang dialami, kos pemindahan (bukan kos organ) akan ditanggung tertakluk kepada had tahunan.

Rawatan Kanser / Dialisis Buah Pinggang

Ini adalah satu faktor penting yang perlu diambil kira dalam menentukan pilihan Medical Card Takaful. Kos dialisis serta rawatan kanser pesakit luar ditanggung oleh Great Eastern Takaful mengikut had tahunan. Ianya amat menuntungkan kerana ada pengendali takaful yang meletakkan fixed amount yang rendah untuk kos dialisis dan rawatan kanser pesakit luar!

Perlindungan sehingga umur 80 tahun.

Purata umur rakyat Malaysia adalah di antara 70-75 tahun. Pelan Medical Card Takaful dari GE Takaful melindungi sehingga umur 80 tahun! Sudah lebih dari cukup kan?

Keuntungan Pelaburan dengan lebihan penunderaitan

Sekiranya terdapat lebihan pengunderaitan, ianya akan dikongsi antara peserta-peserta dan pengendali takaful dengan nisbah 50:50. Bahagian lebihan tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun Peserta. 100% daripada keuntungan pelaburan dari dana Tabarru’ akan dikreditkan semula ke akaun peserta.

Co-Takaful yang Rendah dengan Had Tahunan Yang tinggi

Medical Card Takaful GE Takaful mempunyai co-takaful sebanyak 10% atau maksimum RM500. Tiada nilai minimum untuk co-takaful. Sekiranya kos kemasukan wad dan perubatan adalah RM100k, jumlah co-takaful hanya RM500 sahaja, dan sekiranya kos perubatan RM10k, co-takaful adalah RM100 sahaja kerana ianya tidak mempunyai nilai minimum. Ada syarikat yang tidak mengenakan co-takaful untuk medical card mereka, tetapi, ada kekurangan lain yang anda perlu tahu, iaitu had tahunan yang jauh lebih rendah dari Medical Card GE Takaful serta kos tabarru’ yang amat tinggi!

Ini adalah beberapa kelebihan Medical Card Takaful dari GE Takaful. Banyak lagi kelebihan yang bakal diperolehi oleh peserta takaful. Saya akan share dengan anda secara personal untuk memastikan anda mendapat Medical card takaful yang terbaik dan sesuai untuk keperluan satu keluarga. Hubungi saya, Humaizi 019-3726080 untuk dapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan Medical Card Takaful.

 

Salam Ceria,
Humaizi
0193726080
humaizi@ahmadhumaizi.com

Medical Card Takaful

Posted in medical card | 9 Comments

Co-Takaful Medical Card Yang Membebankan?

Medical Card

Alhamdulillah, kesedaran orang Islam tentang kepentingan memiliki medical card agak tinggi sekarang ini. Memandangkan kebanyakan posting blog www.rahsiakewangan.com mendapat banyak ranking first page google untuk keywords, kad hospital, kad perubatan serta medical cara, ramai sahabat-sahabat yang mendapatkan khidmat nasihat berkenaan dengan medical card.

Apabila berjumpa dengan prospek Medical Card, ramai yang membandingkan pakej medical card Great Eastern Takaful dengan Takaful provider lain yang tidak mempunyai co-takaful. Lebih malang lagi, agent takaful tersebut mendakawa produk Medical Card mereka adalah yang terbaik kerana tidak mempunyai co-takaful.

Apakah sebenarnya co-takaful? Co-takaful adalah sharing cost diantara syarikat takaful dan peserta takaful. Untuk peserta Great Eastern Takaful, Co- Takaful yang dikenakan adalah sebanyak 10% dan MAKSIMUM sebanyak RM500. Sekiranya bil hospital anda sebanyak RM100,000 , co-takaful yang perlu dibayar adalah hanya RM500 dan bukannya RM10,000.

 

Adakah dengan mengenakan Co-Takaful akan membebankan peserta takaful? Dari pandangan mata kasar, memang ianya tampak membebankan, sebab peserta terpaksa membayar kos sehingga 10% atau Maksimum RM500 untuk rawatan perubatan. Namun begitu, kita perlu tengok apa kelebihan lain yang ditawarkan oleh syarikat Takaful yang mempunyai co-takaful berbanding dengan syarikat yang tiada co-takaful.

Sebagai contoh, pelan Takaful M, tidak mempunyai co-takaful, untuk pelan Room and Board 150, had tahunan keseluruhan adalah RM50,000 manakala Had Seumur Hidup adalah RM150,000. Bayangkan kos rawatan anda pada tahun tersebut adalah RM70,000, anda terpaksa top-up RM20k dek kerana pada awalnya ingin berjimat kerana tidak ingin membayar co-takaful.

Berbanding dengan Great Eastern Takaful, walaupun mengenakan Co-Takaful, untuk pelan Room and Board 150, had tahunan keseluruhan adalah RM90,000 dan Had Seumur Hidup adalah RM720,000. Apa yang menarik lagi, Had Tahunan Medical Card Great Eastern Takaful akan meningkat setiap 3 tahun sebanyak RM9,000 secara percuma (jika tiada penggunaan). Pastinya mengikut kos perubatan semasa.

Pastinya manfaat ini yang saya kagumi, Had tahunan akan meningkat setiap 3 tahun 10% daripada had tahunan jika tiada tuntutan. Contoh:-

Tahun 1-3 Had tahunan RM90,000
Tahun 4-6 Had tahunan RM99,000
Tahun 7-9 Had tahunan RM108,000
Tahun 10 ada tuntutan (masuk hospital)
Tahun 10-12 Had tahunan RM108,000
Tahun 13-15 Had tahunan RM117,000
Kenaikan secara percuma…

Sebenarnya banyak lagi perbandingan ketara di antara Great Eastern Takaful dan medical card dari syarikat Takaful yang lain, di mana saya tidak boleh paparkan secara terangan di sini kerana ianya melanggar etika perniagaan takaful. Sekiranya anda benar-benar concern tentang kos medical yang meningkat setiap tahun, hubungi saya sekarang untuk mendapatkan khidmat nasihat percuma tetapi berguna dan bermanfaat untuk anda dan keluarga.

Humaizi
019-3726080

Medical Card

Posted in medical card | Leave a comment

Menabung Untuk Pendidikan Anak-Anak

Great Eastern Takaful

Salam,

Pendidikan anak-anak adalah salah satu perancangan kewangan yang perlu bermula sejak awak lagi. Ramai dikalangan ibu bapa telah membeli pelan pendidikan untuk anak-anak mereka dengan menabung dan menyimpan di dalam unit trust ataupun takaful. Sesuatu yang baru dari Great Eastern Takaful, iaitu Orang ramai kini bukan hanya berpeluang membeli pelan pendidikan kanak-kanak I-Great Iqra’ keluaran Great Eastern Takaful Sdn. Bhd. (GET) untuk mereka sendiri tetapi juga mendermakannya kepada pihak lain.

Pengarah Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Great Eastern Takaful, Mohamad Salihuddin Ahmad berkata, ini bermakna para dermawan boleh mengambil pelan ini atas tujuan kebajikan untuk diberikan kepada mereka kurang berkemampuan yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat.

 

“I-Great Iqra’ merupakan pelan pendidikan pertama dalam industri yang membolehkan sesiapa sahaja menyertainya untuk kanak-kanak. Sebelum ini, pelan tersebut hanya boleh disertai oleh ibu bapa untuk anak-anak mereka sahaja.

“Ia turut memupuk usaha kebajikan dalam masyarakat dengan individu atau organisasi boleh menaja mana-mana anak yatim atau rumah-rumah kebajikan.

“Pelan ini juga membenarkan keluarga terdekat atau rakan-rakan memberikan hadiah kepada kanak-kanak dalam bentuk pelan pendidikan,” kata beliau pada sidang akhbar selepas majlis pelancaran I-Great Iqra’ di sini hari ini.

Tambah Mohamad Salihuddin, pelan itu juga membantu ibu bapa memastikan masa depan anak mereka lebih cerah kerana ia memberikan nilai pelaburan tinggi di samping perlindungan dan fleksibiliti.

“Ia turut direka untuk menggalakkan anak-anak cemerlang dalam bidang akademik dengan GET akan memberikan ganjaran kepada keputusan cemerlang bagi peperiksaan besar.

“Memandangkan kos pendidikan yang semakin tinggi, produk baharu ini direka dengan eleman simpanan memberangsangkan dan memberikan perlindungan takaful.

“Pelanggan juga layak mendapat pengecualian cukai sehingga RM3,000 setahun untuk caruman produk ini,”jelasnya.

Mohamad Salihuddin berkata, Great Eastern Takaful  juga sedang berbincang dengan institusi pengajian tinggi untuk bekerjasama dalam menyediakan peluang pendidikan mampu milik serta keutamaan kepada pemegang polisi mendapatkan tempat di pusat pengajian.

I-Great Iqra’ terbuka kepada anak berusia antara satu bulan hingga 17 tahun dengan sumbangan minimum sebanyak RM100 sebulan atau lebih mengikut usia anak tersebut serta pilihan perlindungan.

Produk terbaharu ini juga, dijangka memberi sumbangan kepada perniagaan baharu sebanyak RM15 juta pada tahun ini. Ia mula dipasarkan pada 9 Februari lalu.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk terbaru Great Eastern Takaful ini, iaitu i-Great Iqra’ , anda boleh hubungi saya, Humaizi 019-3726080

Great Eastern Takaful

Posted in Takaful | Leave a comment

Takaful dan Insurans Konsep Yang Sama Ke?

Takaful

Dalam mencari dan merancang kewangan keluarga ramai yang keliru keperluan takaful dalam kehidupan harian. Perlukah saya mengambilnya? atau tak perlu saya mengambilnya?…Saya juga seperti anda dahulunya… tetapi kini saya telah memahami dalam erti kata sebenar…

Mengapa perlu takaful? Apakah kebaikan takaful? Apa manfaat yang saya perolehi dengan memiliki takaful? bukankah takaful itu sama saja dengan insuran? dan pelbagai lagi persoalan yang mugkin menjadi antara persoalan yang sering bermain di minda teman-teman,

Sebenarnya pada hari ini masih ramai lagi orang yang tidak tahu dan faham apakah takaful, peranan serta kepentingannya dalam kehidupan seharian kita yang semakin mencabar kini. Manakan tidak kalau istilahnya juga sering bertukar antara “takaful” dan “tafakul” lucu juga mendengarnya tapi itulah hakikat sebenar betapa ceteknya sesetengah dari kita akan maksud di sebalik perkataan takaful itu.

Takaful adalah produk universal Islam yang merupakan salah satu Muamalah Islam. Takaful juga boleh disertai oleh org muslim dan bukan muslim. Selain daripada itu TIADA FAEDAH (BUNGA) dikenakan ke atas pengeluaran wang simpanan and keuntungan diagihkan mengikut nisbah dimana 80% kepada pemegang polisi dan 20% kepada pengendali takaful.

Apa perbezaan utama antara takaful dengan insurans?

Saya pernah mendengar seorang Consultant Senior berkata, Takaful hanya tukar nama sahaja, yang lain-lain semua sama sahaja dengan insurans konvensional. Perbezaan utama Insurans dan Takaful adalah pada kontraknya. Kontrak insurans adalah berteraskan jual-beli, manakala kontrak takaful pula adalah berteraskan kontrak derma. Daripada kontrak jual-beli insurans inilah yang melahirkan unsur ketidaktentuan, judi dan riba, yang membawa kepada fatwa haram.

Alternatif kepada insurans adalah takaful, yang menggunakan kontrak derma untuk  mengelakkan unsur ketidaktentuan, judi dan riba tadi. Tulisan ini bukanlah untuk menghuraikan secara ilmiah dan akademik berkenaan hukum hakam insurans dan takaful, kerana saya bukanlah pakarnya. Untuk mendapatkan maklumat secara ilmiah tentang perkara ini, boleh rujuk perkara ini di blog Ustaz Zaharuddin: http://www.zaharuddin.net/

Yang dimaksudkan dengan derma dan pakatan adalah untuk saling tolong menolong dan jamin-menjamin antara sesama ahli didalam satu kumpulan. “Demi diriku yang didalam kekuasaan Allah, bahawa sesiapa pun tidak masuk syurga kalau tidak memberi perlingumgan kepada jirannya yang terhimpit”

Adakah benar bahawasanya insurans dan takaful sebenarnya menggunakan sistem yang sama?

Betul, insurans yang ada hari ini berasal daripada Barat. Insurans yang pertama dipercayai wujud adalah insurans perkapalan. Ia berasal daripada Eropah pada zaman pedagang-pedagang Inggeris belayar menggunakan kapal. Kapal-kapal ini terdedah kepada pelbagai musibah seperti lanun, karam, ribut, tsunami dan lain-lain. Maka daripada situ, mereka berpakat dan timbullah istilah insurans dan dimodenkan sebagaimana yang kita lihat hari ini.

Sistem takaful yang ada sekarang mengguna sistem pengiraan yang sama dengan apa yang ada di dalam insurans yang telah dimodenkan tersebut. “Jadi, betullah takaful ini berasal daripada insurans?”, ada pula yang berkata begitu. Oh, tidak semestinya begitu kesimpulannya. Dari segi sejarah Islam juga, sistem yang sama telah diguna pakai pada zaman dahulu oleh pedagang-pedagang Arab. Jika di Eropah, para pedagang menggunakan kapal, pedagang Arab turut menggunakan kapal. Bukan kapal laut, tetapi kapal padang pasir; unta!

Mereka juga terdedah kepada pelbagai musibah seperti perompak, ribut padang ipasir, dan sebagainya. Maka daripada situ, mereka berpakat untuk berkongsi risiko, dan timbullah istilah “takaful”. Cuma takaful yang diamalkan oleh mereka tidak melalui proses pemodenan sebagaimana proses pemodenan insurans tadi.

Justeru, apabila takaful yang ada hari ini diwujudkan, ia menggunakan sistem yang telah lama wujud di dalam sistem insurans. Sistem takaful akan menilai dan hanya menerima perkara-perkara yang dibenarkan syarak sahaja. Sebagai contoh sistem pengiraan premium dan sistem ejensi.

Adakah Kita Perlukan Takaful?

Dalam menjalani kehidupan seharian kita, sentiasa terdedah kepada kemungkinan ditimpa bencana atau malapetaka tanpa kita duga. Ada Pro dan kontra dalam kedua-dua keputusan anda… Tetapi pro nya lebih banyak jika anda mengambil takaful sebagai sebahagian dari perancangan kewangan anda. Di antara pro nya adalah :

1- Anda melindungi diri dengan yang pelan yang di akui oleh syariah.

2- Anda dapat buat perlindungan, simpanan dan pelaburan dalam satu masa berbanding simpanan sahaja di bank.

3- Jika anda mati…sekurang-sekurangnya anda telah meninggalkan wang untuk kegunaan ibu bapa anda, isteri anda dan anak-anak anda dengan wang yang halal dari segi syariah.

4- Jika anda lumpuh …sekurang-sekurang kos perubatan anda telah dilindungi dan anda tidak menyusahkan orang-orang yang terdekat dengan anda dalam bentuk kewangan dan anda meninggalkan sebahagian wang untuk menjaga anda, memberi makan minum anda dan menbiayai perubatan anda dengan wang yang halal dari segi syariah.

5- Jika Anda terkena salah satu penyakit kritikal contohnya jantung ( 1 dari 3 lelaki berumur 40 tahun ke atas kena penyakit jantung!), kanser (1 daripada 4 wanita di Malaysia kena penyakit kanser!)… Sekurang-kurangnya anda telah melindungi kos perubatan anda dengan wang daripada perlindung takaful anda yang halal dari segi syariah. dan kos-kos rawatan seperti kemoterapi, pembedahan susulan semuanya di bayar oleh syarikat takaful anda.

Peserta yang menyertai Takaful bukan sahaja akan menikmati ganjaran di dunia, tetapi juga pahala dan ganjaran di akhirat kerana bantu membantu antara peserta yang mengalami kemalangan, kerugian dan kecelekaaan.

Di dalam agama Islam, penekanan kepada konsep kerjesama ini adalah amat jelas sebagaimana mafhum sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud iaitu “Allah akan sentiasa membantu hamba-Nya selagi mereka saling membantu antara satu sama lain”.

Saya bersedia memberi khidmat rundingan percuma untuk anda dan keluarga bagi memilih pelan takaful terbaik yang memenuhi keperluan anda dan keluarga.

Terima kasih.

Humaizi
019-3726080
Unit Manager, Great Eastern Takaful

Takaful

Posted in Takaful | 1 Comment

Standalone Medical Card Lebih Bagus?

Medical Card

Medical Card adalah satu keperluan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang tidak mahu dibebani dengan kos rawatan yang makin tinggi setiap tahun. Ramai yang telah memiliki Polisi Insurans/ takaful tetapi tidak memiliki medical card. Jadi, pilihan terbaik untuk mereka ini adalah dengan mengambil Medical Card Standalone.

 1. Tidak perlu attach dengan Takaful Hayat, atau Life Insurance.
 2. Harga lebih murah mengikut umur (namun akan ada kenaikan harga untuk setiap 5 tahun mengikut umur)

Antara kekurangan medical card standalone adalah:

 1. Tiada saving dalam pelan utama takaful, jadi kenaikan kos akan ditanggung oleh peserta dengan top up additional sumbangan.
 2. Kemungkinan untuk Non-renewable clause sekiranya telah disahkan menghidap penyakit (tetapi tidak semua insurance Company buat clause sebegini…)
 3. Bayaran bulanan akan hangus seperti bayar Insurance Kereta.

 

Di sini saya sertakan dua perbandingan kos antara Medical Card Takaful Standalone. Pertama, MAA Takaful. Kelebihan Syarikat ini adalah Medical Card boleh diambil secara standalone namun kos akan meningkat setiap 5 tahun bergantung kepada umur peserta Takaful. Plan ini amat sesuai untuk anda yang masih muda dan baru mempunyai ahli keluarga dan tidak mampu untuk sediakan Plan yang mahal untuk anak-anak. Mengambil contoh anak berusia 2 tahun, bayaran Medical Card Stand alone MAA Takaful hanya RM89.33 sebulan untuk Room and Board 150 manakala bagi anak-anak berumur antara 6-15 tahun hanya RM47 sebulan!

Sila Ambil perhatian..ini adalah PERBANDINGAN KOS sahaja..tidak termasuk perbandingan manfaat kerana setiap takaful operator mempunyai manfaat yang bagus dengan setiap plan

MAA Standalone

 

Manakala di bawah ini adalah Plan Medical Card dari Great Eastern Takaful di mana ini adalah Investment Link Plan, bermakna Medical Card adalah rider kepada Plan Induk Takaful dan sekiranya manfaat tidak digunakan,  sumbangan bulanan tidak akan hangus dan terdapat cash value dalam tabungan plan takaful ini. Walaupun kos Medical Card meningkat seiring dengan usia peserta, cash value dalam Tabungan Plan Takaful Saving tadi boleh menampung kenaikan tersebut. Dengan itu, Peserta tidak akan dibebani dengan kenaikan sumbangan bulanan walaupun usia telah meningkat kerana peserta telah mula menabung untuk Medical Card beliau sejak dari awal lagi.

Medical Card Great Eastern Takaful

Medical Card Great Eastern Takaful

 

Sebagai perbandingan di sini, kos Medical Card untuk Room and Board 200 bagi Peserta Lelaki, Kadar untuk Standalone Medical Card di usia 75-79 tahun adalah sebanyak RM11,937 berbanding hanya RM6,119 bagi kadar Medical Card yang BUKAN standalone…

Persoalannya..yang mana TERBAIK untuk anda? Standalone Medical Card atau Plan Investment Link dengan Rider Medical Card?

Samada anda mengambil Medical Card yang disertakan dengan Takaful Hayat atau  medical card standalone, ianya adalah bergantung kepada keperluan anda. Bincang dahulu dengan Agent Takaful manakah yang terbaik untuk anda. Cari Agent Takaful yang mesra dan peramah (ehem..ehem..seperti saya) dan anda pasti boleh menilai dan membuat keputusan terbaik untuk merancang masa depan kewangan anda juga. Jadi, persoalan samada medical card standalone adalah yang terbaik tidak sepatutnya timbul kerana ianya adalah 100% bergantung kepada keperluan setiap individu dan keluarga itu sendiri.

 Hubungi saya, Humaizi 0193726080 untuk berbincang lebih lanjut tentang pelan Medical Card Terbaik untuk anda dan keluarga samada Stand alone atau Plan Investment Link Medical Card.

terima kasih.

Medical Card

Posted in medical card | 4 Comments

Bagaimana Untuk Memilih Medical Card Terbaik?

Medical Card

Masyarakat kini telah menyedari tentang kepentingan dan keperluan  terhadap Medical Card sebagai salah satu aspek penting dalam perancangan kewangan. Memiliki Medical Card adalah sama pentingnya seperti memiliki Insurans Kenderaan Motor, Insurans Kebakaran Rumah serta MRTA atau Mortgage Reducing Terms Assurance. Yang menjadi perbezaanya, Medical Card tidak diwajibkan oleh pihak Bank kerana mereka tiada kepentingan ke atas diri kita, tetapi berlainan dengan insurans kereta, rumah dan kebakaran rumah, mereka mempunyai kepentingan terhadap harta yang diberi pinjaman oleh mereka.

Jadi, siapa yang berkepentingan terhadap diri kita? Tiada orang lain lagi yang berkepentingan melainkan diri kita sendiri serta orang terdekat, seperti isteri dan anak-anak. Sekiranya kita ditimpa sakit, pastinya isteri dan anak-anak serta simpanan wang kita yang sedia ada terpaksa ‘menanggung’ kos perubatan. Namun, dengan adanya Medical Card, ianya akan tanggung oleh Syarikat Takaful atau Insurans.

Dengan itu, kesedaran ramai tentang penjagaan kesihatan dan amalan pemakanan yang sihat sahaja sudah tidak mencukupi kerana terdapat pelbagai faktor yang boleh menyumbang kepada punca penyakit . Faktor keturunan, racun tersembunyi yang terdapat di dalam bahan mentah, jenis kerja, aktiviti sosial dan persekitaran menyumbang kepada masalah ini.

Justeru kita bukan sahaja perlu MENJAGA kesihatan tetapi juga MELINDUNGI kesihatan yang kita miliki agar tiada bebanan terutamanya dari segi kewangan. Kenaikan kos rawatan yang dianggarkan mencecah sehingga 15% setiap tahun juga amat membimbangkan.

 

Terdapat banyak syarikat takaful yang menawarkan medical card pada hari ini dan setiap konsultan syarikat terbabit mendakwa medical card mereka adalah yang terbaik. Bagaimana nak pilih Medical Card yang terbaik?

Dalam entri kali ini, saya nak bincangkan tentang dua jenis medical card yang berada di pasaran iaitu “Stand Alone Medical Card” dan “Attachment Rider Medical Card for Investment Link Plan”. Semua manfaat perlindungan untuk kedua-dua jenis kad perubatan ini adalah serupa tetapi tidak sama, iaitu  terdapat beberapa perbezaan daripada sudut tertentu:

 

Stand Alone Medical Card

Apa yang dimaksudkan standalone Medical Card adalah Medical Card yang diambil tanpa sebarang rider yang lain. Namun begitu, ada juga Standalone Medical Card Plus yang mengandungi rider lain, contohnya sekiranya anda menhidap penyakit kritikal atau total permanent disablement, anda tidak lagi perlu untuk meneruskan pembayaran sumbangan untuk Medical Card Tersebut.

Siapa yang Perlu Memilih “Stand Alone” Medical Card?

 • Orang Yang Mencari Kos  Yang Murah

Dengan hanya serendah RM50 sebulan, anda mampu memiliki kad perubatan individu.  Kos sebenar bergantung kepada umur peserta serta pelan yang dipilih. Namun begitu, kos yang murah untuk medical card standalone ini adalah  untuk peringkat permulaan sahaja, kerana setiap 5 tahun kos Medical Card akan bertambah, jadi anda perlu tambah jumlah caruman . Dengan itu, buat perancangan kewangan dan bincang dengan agent takaful berapakah kos sebenar stand alone medical card sehingga anda berumur 80 tahun (saya memilih 80 tahun kerana purata jangka hayat rakyat Malaysia adalah 71 bagi lelaki dan 75 bagi wanita).

 • Anda Telah Mempunai Polisi Takaful Tetapi Tiada Medical Card.

Sekiranya anda telah mempunyai polisi Takaful atau Insurans tetapi belum ada perlindungan medical card, anda boleh memilih pelan Stand Alone Medical Card.

 

Terdapat beberapa aspek yang perlu diketahui jika anda memilih pelan Stand alone medical card:

a. Jumlah bayaran (sumbangan) anda akan meningkat mengikut julat peningkatan umur anda. Ini kerana faktor risiko; semakin meningkat usia seseorang itu, semakin tinggi risiko mereka. Ini bermakna “murah” itu bersifat sementara (jika itu yang anda harapkan).

Anda perlu menganalisa berapa lama anda inginkan perlindungan perubatan ini? Bagi saya, sepanjang hayat selagi nyawa dikandung badan sebagai persediaan perubatan. Justeru anda perlu tahu kos kad perubatan anda seiring peningkatan usia anda terutama selepas anda pencen nanti. Mampukah anda menampung kenaikan kadar bayaran kad perubatan ini nanti?

b. Pastikan pembayaran sumbangan dibuat mengikut waktu yang ditetapkan. Ini kerana kad ini akan automatik mati “lapsed” jika tiada pembayaran dibuat dalam selang masa tertentu (biasanya antara 30-45 hari).

Masalah wujud jika peserta tidak sedar tiada pembayaran dilakukan terutama jika menggunakan khidmat pemotongan akaun atau kad kredit. Jika sijil anda telah luput “lapsed”. Anda perlu isytihar kesihatan anda semula dan sebarang penyakit sedia ada tidak akan dilindungi seperti ketika anda sertai dahulu. Ini amat merugikan malah lagi parah jika penyakit yang anda miliki sudah tidak diterima lagi.

 

Pelan Attachment Rider Medical Card

Pelan Medical Card ini adalah pelan tambahan kepada pelan Takaful Hayat jenis pelaburan “Investment Link”. Kelebihan pelan ini adalah ia memiliki mekanisma pelaburan di mana simpanan anda akan meningkat dari semasa ke semasa. Ini akan menyebabkan akaun anda memiliki dana untuk menampung setiap kenaikan caj “tabarru” perlindungan perubatan tadi.

Justeru kadar sumbangan anda akan kekal walaupun kos Medical Card meningkat mengikut umur anda. Malah biasanya pelan ini juga jauh lebih murah cajnya “tabarru” berbanding pelan “stand alone”. Di samping itu, peserta juga boleh memilih untuk menambah manfaat perlindungan tambahan di dalam sijil yang sama seperti elaun harian hospital, kemalangan, penyakit kritikal dan sebagainya. Namun jika kewangan anda terhad, memadai jika anda memilih kad perubatan sahaja dulu.

Apakah faktor yang perlu anda Pertimbangkan sebelum mengambil Medical Card Rider Kepada Investment Link Takaful?

a. Had Bilik & Penginapan Hospital– Anda perlu tentukan kos bilik Hospital di kawasan anda. Boleh cek di laman web hospital, berapakah kos harga untuk Room and Board Single Room, Double and Triple. Jadi anda tentukan samada anda ingin memilih pelan Medical Card untuk Room and Board 100, 200, 300, 500 atau lebih lagi.

b. Co-Payment Takaful . Ada syarikat yang mempunyai co-insurans atau co-takaful sebanyak 10% limit kepada RM500 atau RM1000. Ada juga yang tiada co-takaful langsung. Namun pastinya underwriter Takaful telah bijak menyusun strategi, kalau tiada co-takaful, mereka akan lebihkan kepada caj Tabarru’, kurangkan limit tahunan Medical Card, kos rawatan susulan cancer serta hemodialisis dan sebagainya. Jadi, Anda tentukan sendiri selepas berbincang dengan agent takaful, mana lebih baik untuk anda.

c. Had Tahunan dan had seumur hidup adalah salah satu factor yang patut anda pertimbangkan untuk menentukan medical card terbaik untuk anda dan keluarga.

d. Had Umur. Maksu saya di sini adlah tempoh maksimum perlindungan. Ada syarikat yang menawarkan had maksimum 70 tahun, 80 tahun, 85 tahun, 99 tahun. Bukanlah bermakna mengambil had umur sehingga 99 yang terbaik, kerana makin berusia, makin meningkat kos perubatan. Jadi, anda boleh memilih pelan yang secara logiknya berapakah average jangka hayat rakyat Malaysia. Saya sarankan pelan sehingga umur 80 tahun sudah mencukupi.

 

Pelan Medical Card Manakah yang terbaik Untuk Saya dan keluarga?

Saya harap  dengan perkongsian ini dapat membantu anda untuk memilih Medical Card yang sesuai untuk keperluan anda dan keluarga. Pelan takaful anda tidak akan lengkap jika sekiranya anda hanya memiliki kad perubatan tanpa mengambil pelan takaful hayat. Kad perubatan hanya menyediakan manfaat bayaran bil-bil perubatan dan manfaat khairat kematian sahaja. Anda perlu mengambil pelan Takafulink yang menyediakan manfaat pampasan kematian dan hilang upaya kekal. Di samping itu, anda juga akan mendapat manfaat-manfaat tambahan yang lain berdasarkan keperluan anda. Dengan kata lain, anda perlu melindungi keluarga anda yang mempunyai kepetingan terhadap diri anda (melebihi kepentingan Bank ke atas kereta atau rumah anda) sekiranya berlaku kematiaan, kecelakaan, kecacatan ataupun anda disahkan mengalami penyakit kritikal.

Saya amat berharap perkongsian ini dapat member manfaaat, dan saya amat berbesar hati untuk memberikan khidmat nasihat yang terbaik secara percuma untuk anda bagi membuat keputusan untuk memilih Medical Card yang memenuhi keperluan anda dan keluarga. InsyaAllah.

Humaizi
Unit Manager, Great Eastern Takaful
019-3726080

Medical Card

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Posted in medical card | 27 Comments